خبرخوان
جشن سفره هفت سین درمهدکودک ساجده

جشن سفره هفت سین درمهدکودک ساجده

جشن باحضور والدین ...

بازی باحروف الفبا

بازی باحروف الفبا

درست کردن حروف با خمیربازی توسط بچه ها ...

جشن تولد درمهدوپیش ساجده

جشن تولد درمهدوپیش ساجده

جشن تولد یکی از بچه ها ...

دیداراوقاف از حلقه حفظ پایگاه

دیداراوقاف از حلقه حفظ پایگاه

سرکشی اوقاف از حلقه حفظ ...

دیدارمسئول عقیدتی نیروانتظامی از حلقه حفظ

دیدارمسئول عقیدتی نیروانتظامی از حلقه حفظ

برنامه های دیار از نیرو انتظامی از حلقه حفظ ...

برگزاری کارگاه همسرداری

برگزاری کارگاه همسرداری

برای بهتر شدن روابط با همسران ...

برگزاری حلقه نوجوان در کتابخانه

برگزاری حلقه نوجوان در کتابخانه

برگزاری حلقه نوجوان در کتابخانه ابتدا پیاده رویی به سمت امامزاده وزیارت ودر پایان عضویت رایگان درکتابخانه ...

اردوبچه های پیش ساجده در کتابخانه

اردوبچه های پیش ساجده در کتابخانه

دیداردرکتابخانه ودرپایان دیدن خورشید باعینک مخصوص   ...

اردونوجوانان پایگاه به سفره خانه

اردونوجوانان پایگاه به سفره خانه

برگزاری حلقه نوجوان در سفره خانه اصفهک ...

اردوجهادی پاک کردن اناردرمسجد

اردوجهادی پاک کردن اناردرمسجد

باهمت خواهران پایگاه 60 کیلوانارپاک کردندبرای بانویی که ناتوان بود ...

آرشیو